การวัดแมคคานิคอลซีล รุ่น PB16

การวัดแมคคานิคอลซีล รุ่น PB16 สวัสดีครับวันนี้จะมาแสดงวิธีการวัด แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16รุ่นนี้ secondary seal จะเป็น rubber bellows นะครับตัวอย่างที่จะนำมาวัดเป็นขนาด 30 มิลลิเมตรก่อนอื่น เราจะทำการวัด ขนาดรูในของชุด โรตารี่ก่อนตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Bellows ขนาดที่วัดได้จะเล็กกว่า 30 มิลลิเมตรเล็กน้อยคือประมาณ 29.5 มิลลิเมตร ถึง 29.6 มิลลิเมตรเนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัวเบลโล่จะขยายตัวเล็กน้อยเพื่อรัดเพลาดังนั้นเมื่อเวลาเราวัด เราต้องออกแรงถ่างเวอร์เนียออกเล็กน้อย เพื่อให้ได้ขนาด 30 มิลลิเมตรต่อมาก็มาทำการวัดขนาดของซีทขนาดโตนอกของซีท หรือเบ้าซีทจะเท่ากับ D7 ในตารางเสป็คซึ่ง D7 ของแมคคานิคอลซีลรุ่น PB16 เท่ากับ 50 มิลลิเมตรตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Cup ขนาดที่วัดได้จะโตกว่า 50 มิลลิเมตรเล็กน้อยคือประมาณ 50.4 มิลลิเมตร ถึง 50.5 มิลลิเมตรเนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัว Rubber Cup…